Nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM.

  • Số đơn: 4-2021-45400
  • Nhãn hiệu: VNJump
  • PHÂN LOẠI HÌNH: 04.05.02 04.05.03 25.05.25 26.01.01
  • NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thiết bị vui chơi Phú Long
  • ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN: 28 đường số 10, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại đây!

thuong-hieu-vnjump